top of page
Page-renovation-facade.jpg

PREMIES IN VLAANDEREN

onderhoudspremie

​Sinds 1986 kunnen eigenaren van hun netto belastbaar inkomen kosten aftrekken voor werkzaamheden aan beursgenoteerde panden. Zo wilde de wetgever de bouw- en horeca stimuleren. De aanvraagprocedure is relatief eenvoudig.

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN, CONTACTEER ONS!

De Vlaamse renovatiepremie steunt eigenaar-bewoners die hun enige woning ingrijpend willen renoveren. Deze woning moet in Vlaanderen gelegen zijn, minstens 25 jaar oud zijn en de kostprijs van de werken moet minstens 10.000 euro bedragen (exclusief btw). Naast deze voorwaarden moeten aanvragers ook voldoen aan inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor de bonus.

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op basis van de ingediende facturen en bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs van de werken, maar mag niet hoger zijn dan 10.000 euro. Geldt ook voor huurders, maar let op het document dat u moet uploaden. Deze is anders.

Om meer te weten :  www.wonenvlaanderen.be

De Vlaamse renovatiepremie.

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt de eigenaars die een eigen woning wensen te renoveren. De renovatiepremie geeft hen de kans om de kwaliteit van hun woning aanzienlijk te verbeteren.

De renovatiepremie werd ingevoerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.

bottom of page